Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu w 1972r. Profesor zwyczajny Uniwersytetu
Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu od 2005r. Kierownik Katedry Kardio-
Torakochirurgii i Kierownik Kliniki Torakochirurgii. Prorektor UM w Poznaniu ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą (od 2002-2008 r.)

Towarzystwa naukowe :

Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
European Society of Cardiology-Working Group of Valvular Heart Disease
European Society of Thoracic Surgeons
New York Academy of Sciences
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów (Wiceprezes- 2002-2006, Prezes Elekt 2010)
Polska Unia Onkologiczna
Polska Grupa Raka Płuca (członek – założyciel, sekretarz generalny)

Ważniejsze etapy działalności organizacyjnej :

1993 – 1999 Prodziekan Wydz.Lek. II d/s nauczania w j.angielskim
1995-nadal Kierownik Kliniki Torakochirurgii
2000 - nadal Konsultant Wojewódzki dla województw Poznańskiego i Lubuskiego
d/s Torakochirurgii
2004-nadal Kierownik Katedry Kardiotorakochirurgii
2002-2008 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej w
Poznaniu
 

Dorobek naukowy

- 125 opracowań oryginalnych w tym 25 w czasopismach anglojęzycznych
- 155 doniesień zjazdowych opublikowanych w formie streszczeń lub w całości w pamiętnikach lub czasopismach naukowych

Główne zainteresowania naukowe :

- osłona mięśnia sercowego przed niedokrwieniem w czasie operacji kardiochirurgicznych
- czynniki ryzyka operacyjnego u chorych z rakiem płuca
- chemioterapia adjuwantowa w chirurgicznym leczeniu raka płuca
- techniki małoinwazyjne w chirurgii klatki piersiowej i serca

Ważniejsze szkolenia naukowo-zawodowe

1978-79, 1985-86,1993 Klinika Kardiochirurgii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven
2002- NY Memorial Sloan Kettering Center

Specjalizacje: Chirurgia ogólna, Torakochirurgia, Transplatologia kliniczna

Inne:

- Promotorstwo 12 doktoratów i patronat nad dwoma rozprawami habilitacyjnymi,
- kierownik 8 ukończonych specjalizacji

Odznaczenia:

-Złoty Krzyż Zasługi RP
-Honorowa Odznaka Miasta Poznania
-Medal Urzędu Marszałkowskiego Za Zasługi dla Rozwoju Służby Zdrowia w Wielkopolsce
-Odznaka Honorowa STN

Nagrody:

-Nagroda im. Biegańskiego -2004
-Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia Za Wkład Pracy na Rzecz Akademii Medycznej w
Poznaniu -2005
-Nagroda Wojewody Wielkopolskiego Za Wybitne Zasługi w Rozwoju Pulmonologii w -2006


 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".